Op vrijdagavond na 20:00 uur is er een nieuwe aflevering te downloaden van OUD IS GOUD!

Wilt u het programma uitzenden? Stuur we dan eerst vooraf een mail naar ricovanamstel@gmail.com

Periode 11 t/m 15 december 2023

OUD IS GOUD HELE UREN


Wanneer u beslist het radioprogramma Oud Is Goud uit te zenden, dient u het volgende in acht te nemen.
Het programma wordt u gratis aangeboden en mag alleen worden uitgezonden door stations die aan de wettelijke mediabepalingen voldoen. Dat zijn stations die voorzien zijn van licentie(s), vergunning(en) en voldoen aan de Buma STEMRA en Sena eis, of aan buitenlandse wettelijke voorschriften, bepalingen voldoen. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik.

Elke vorm van illegaal gebruik, ( denk daarbij aan piraterij ) of het niet kunnen voldoen aan de omschreven wettelijke voorschriften berust op uw verantwoordelijkheid en wordt u bij misbruik aansprakelijk gesteld. Wanneer u toch beslist gebruik te maken van de download is het ten strengste verboden het programma voor illegale doeleinden te gebruiken.